Beste mensen,

Een lijst van mijn favoriete spreuken. Veel plezier met het lezen.

Natuurlijk zijn ze niet van mijzelf. Ik 'kan' niet eens 'stammelen' of 'stotteren' over bepaalde eigen ervaringen. Zij zijn van mensen die veel beter met woorden overweg kunnen. Ik heb dus zo goed mogelijk de bronnen vermeld.

Ze zijn met een knipoog en een glimlach door mij verzameld per thema. Geniet van onze menselijke dwaasheid.

Tot binnenkort bij één van mijn cursussen, workshops of de individuele begeleiding.

.

Jos Kleijnen

 

Een kleine indeling volgens vragen

 Wie ben jij?

 Op pad?

 Op de weg?

 Op zoek?

 Over oefenen?

 Over praten/woorden?

 Over persoonlijke ontwikkeling?

 Over spiritualiteit?

 Over mensen bij elkaar?

 Over leraren, meesters en lessen volgen?

 EHBO verbanddoos?

 

Wie ben jij?

Een en al trilling van waarachtig leven?

Als je werkelijk totaal vrij wilt zijn om geboren te worden of dood te gaan, te gaan of te staan zoals je kleren aan- of uittrekt, dan moet je precies nu, op dit moment, beseffen dat jij, die nu luistert naar de dhamma, geen vorm hebt, geen eigenschappen hebt, geen wortels hebt, geen begin hebt, geen plek hebt waar je verblijft, maar toch een en al trilling bent van waarachtig leven.

Laat niet toe dat je rondgeslingerd wordt door wat dan ook. Jij kunt alles ten goede aanwenden, waar je ook bent.

(Uit 'Kloppen waar geen poort is'; 'Fragmenten uit de Linji Lu' van Ton Lathouwers.)

Wie ben jij?

...een geweldige oceaan water zonder grenzen?

Bewustzijn is een geweldige oceaan water zonder grenzen.

Woorden zijn slechts lotuspoeder voor kleine verwondingen.

(Van 'Huang Po' Uit 'Zen Wijsheid.)

Wie ben jij?

Luchtbellenspel?

Een zelf is een idee dat gewaarzijn zichzelf verschaft om bepaalde andere ideeen te ervaren.

Het is de luchtbel van waaruit je andere luchtbellen gadeslaat.

(Uit 'Avatar', 'De kunst doelbewust te leven' van Harry Palmer.)

Wie ben jij?

Over weten?

Knowledge is a most peculiar affair, especially for a warrior. Knowledge for a warrior is something that comes at once, engulfs him, and passes on.

(Uit 'Tales of power' van Carlos Castaneda.)

Wie ben jij?

...brug naar die grotere werkelijkheid?

'Jezus drukt het als volgt uit: "Ik zal jullie geven wat het oog niet heeft gezien, wat het oor niet heeft gehoord, wat de hand niet heeft aangeraakt en wat niet is opgekomen in de gedachten van de mens".'

Jezus geeft aan dat wat jou overkomt buiten de reikwijdte van je zintuigen (zien, horen en tasten) ligt en dat het de grenzen van je denkvermogen overschrijdt. Het is dus per definitie onbereikbaar voor jouw handelende en denkende 'ik'. Alleen een grenzeloos vertrouwen kan de brug slaan naar die grotere werkelijkheid.

(Uit 'De zen van het leven', 'Zen is oneindig vertrouwen' van Jos Stollman.)

Wie ben jij?

Waiting?

A warrior knows that he is waiting, and he knows what he is waiting for, and while he waits, he feasts his eyes upon the world. A warrior's ultimate accomplishment is to enjoy the joy of infinity.

(Uit 'The eagles gift' van Carlos Castaneda.)

Wie ben jij?

Over weten?

Silent knowledge is nothing but direct contact with intent.

(Uit 'The power of silence' van Carlos Castaneda.)

Wie ben jij?

Niet minder dan het universum?

...Met andere woorden, u bent niet minder dan het universum en ieder van u is het universum dat tot uitdrukking komt op de specifieke plaats die u ervaart als hier en nu.

U bent een opening waardoor het universum naar zichzelf kijkt en zichzelf onderzoekt.

(Uit 'Verstilde geest' van Alan Watts.)

Terug naar begin

Op pad?

Being alive?

A warrior must cultivate the feeling that he has everything needed for the extravagant journey that is his life. What counts for a warrior is being alive. Life in itself is sufficient, self-explanatory and complete.

Therefore, one may say without being presumptuous that the experience of experiences is being alive.

(Uit 'Tales of power' van Carlos Castaneda.)

Op pad?

Does this path have a heart?

Anything is one of a million paths. Therefore a warrior must always keep in mind that a path is only a path; if he feels that he should not follow it, he must not stay with it under any conditions. His decision to keep on that path or to leave it must be free of fear and ambition. He must look at every path closely and deliberately. There is a question that a warrior has to ask, mandatorily: Does this path have a heart?

All paths are the same: they lead nowhere. However, a path without a heart is never enjoyable. On the other hand, a path with a heart is easy - it does not make a warrior work at liking it; it makes for a joyful journey; as long as a man follows it, he is one with it.

(Uit 'The teachings of Don Juan' van Carlos Castaneda.)

Op pad?

Wie langzaam gaat, komt snel aan?

Lopen om te leven, betekent allereerst langzaam leven. 'Wie langzaam gaat, komt snel aan' (Milarepa). Zo'n leven is toegesneden op de maat van het menselijk lichaam, op zijn ademhalingsritme.

Lopen om te leven betekent minder snel ademen, contemplatief zijn, ontvankelijk en open tijdens al onze activiteiten. Het betekent 't leven weervinden daar waar de mens zijn plaats heeft, 'een leven waarin elk van ons zich voegt naar zijn 'eigen' tijd zonder daarbij iets te verliezen en zonder dat een of andere techniek ons van onszelf vervreemdt'.

(Uit 'Lopen loutert van Michel Jourdan en Jacqies Vigne.)

Terug naar begin

Op de weg?

Voor het kennen van de Weg,

Moeten we gewoon op Weg.

Je dingen doen,

Liefst met plezier,

(dat hoeft niet daar,

je kan 't ook Hier)

Heel simpel op de Poeh-Manier.

Maar ga niet Zoeken naar de Weg,

Want je zal zien, dan is hij weg!

Ik ben ik

En jij bent jij,

Dat weten we allebei;

Maar als je nu de dingen doet,

De dingen die jij kan,

Dan vind je heus de Weg vanzelf,

En de Weg komt achter je an!

(Uit 'Tao van Poeh' van Benjamin Hoff.)

Op de weg?

De weg is niet iets zichtbaars.

Hij is ook niet iets onzichtbaars.

Hij is niet iets

wat we kunnen leren

en ook niet iets

wat we niet

kunnen leren.

Zoek hem niet,

leer hem niet,

noem hem niet!

('Zen wijsheid' Uit 'Zen Wijsheid'.)

Op de rechte weg?

De meesten van ons zien het leven als een pad en het beste pad is het rechte en smalle pad, waarover we zonder verandering verder kunnen ploeteren. Ik denk dat het leven meer is zoals het vliegen van een zweefvliegtuig...

De uitdaging is om op de rand te spelen - op de rand van het ongevormde. Een deel van de sjamanistische manier is die uitzonderlijke balans: tussen licht en donker, binnen en buiten, links en rechts, vormloos en gevormd.

(Brooke Medicine Eagle)

(Uit 'Sjamanisme' van Nevill Drury.)

Terug naar begin

Op zoek?

...in the bullring?

It is not the same to talk of bulls as to be in the bullring.

('Spanish proverb' Uit 'Zen Body Being' van Peter Ralston.)

Op zoek?

Waar anders...?

Als je de waarheid niet vindt waar je nu bent, waar anders wil je haar dan vinden?.

(Van 'Dogen' Uit 'Zen Wijsheid'.)

Op zoek?

Het zijn ontsnapt aan wie het najaagt. Het niets keert de rug naar wie het naloopt?

(Van 'Szoszan' Uit 'Zen Wijsheid'.)

Op zoek?

Wie weet dat er niets te zoeken valt, weet ook dat er niets te zeggen valt?

(Van 'Ngoc Kieu' Uit 'Zen Wijsheid'.)

Op zoek?

At every turn?

The spirit manifests itself to a warrior at every turn. However this is not the entire truth. The entire truth is that the spirit reveals itself to everyone with the same intent and consistency, but only warriors are consistently attuned to such revelations.

(Uit 'The power of silence' van Carlos Castaneda.)

Op zoek?

Veilige havens?

Deze twijfel is zó fundamenteel dat ze je bevrijdt van het steeds weer opnieuw zoeken van een veilige haven, want zij betwijfelt de veiligheid van iedere haven.

Ze schenkt energie doordat je die niet meer verspilt aan het, soms tegen de wind in, varen van haven naar haven, maar je jezelf doet toevertrouwen aan de golven van de open zee.

(Uit 'De zen van het leven', 'Zen is grote twijfel' van Jos Stollman.)

Op zoek?

We zijn onophoudelijk op zoek

en als we uitgezocht zijn

zijn we aangeland op het punt waar we zijn begonnen

en dan weten we voor het eerst waar we zijn.

(T.S. Eliot)

(Uit 'Wie Waagt Die Wint' van James & Jongeward.)

Terug naar begin

Over oefenen?

...zitten en staan...?

De leer die op papier staat, is niet de ware leer. Een geschreven leer is slechts voedsel voor je hersenen.

In de juiste houding zitten en staan is de ware leer.

(Van 'S. Suzuki' Uit 'Zen-Wijsheid'.)

Over oefenen?

Lopen?

Lopen met bewuste aandacht 'reinigt de geest van belemmerende gedachten'.

(Van 'Boeddha' uit 'Lopen loutert' van Michel Jourdan en Jacques Vigne.)

Over oefenen?

hulp-mantraatje?

Ik adem in en kom tot rust.

Ik adem uit en glimlach.

Thuisgekomen in het nu

wordt dit moment een wonder!

(Van 'Thich Nhat Hanh', uit 'De zen van het leven', 'Zen is hier en nu' van Jos Stollman.)

Over oefenen?

Besta ik wel?

Verstandige beoefening richt zich altijd op slechts één ding: de angst aan de basis van het menselijke bestaan, de angst dat ik niet ben.

En natuurlijk ben ik niet, maar dat is het laatste wat ik wil weten. Ik ben de vergankelijkheid zelf in een snel veranderende menselijke vorm die als vast overkomt.

Ik ben bang te zien wat ik ben: een voortdurend veranderend energieveld. Dat wil ik niet zijn.

(Uit 'Everyday Zen' van Charlotte Joko Beck.)

Over oefenen?

Aandacht, aandacht, aandacht?

Er is een oud zenverhaal waarin een leerling tegen meester Ichu zei: 'Schrijft u voor mij alstublieft iets van grote wijsheid op.'

Meester Ichu pakte zijn penseel en schreef één woord: 'Aandacht'.

De leerling zei: 'Is dat alles?' De meester schreef: 'Aandacht. Aandacht.' De leerling raakte geirriteerd. 'Dat lijkt mij niet zo diepgaand of subtiel.'

In reactie hierop schreef meester Ichu eenvoudig: 'Aandacht. Aandacht. Aandacht.' Geergerd vroeg de leerling: 'Wat betekent dit woord aandacht?'

Meester Ichu antwoordde: 'Aandacht betekent aandacht.'

(Uit 'Nothing Special' van Charlotte Joko Beck.)

Over oefenen?

New acts. New reflections?

The flaw with words is that they always make us feel enlightened, but when we turn around to face the world they always fail us and we end up facing the world as we always have, without enlightenment.

For this reason, a warrior seeks to act rather than to talk, and to this effect, he gets a new description of the world - a new description where talking is not that important, and where new acts have new reflections.

(Uit 'Tales of power' van Carlos Castaneda.)

Over oefenen?

Core of our being?

The core of our being is the act of perceiving, and the magic of our being is the act of awareness. Perception and awareness are a single, functional, inextricable unit.

(Uit 'The second ring of power' van Carlos Castaneda.)

Over oefenen?

Controlled folly?

A warrior must know first that his acts are useless, and yet, he must proceed as if he didn't know it. That's a shaman's controlled folly.'

(Uit 'A separate reality' van Carlos Castaneda.)

Over oefenen?

Zoeken om te vinden?

Van de ene kant is het een vermaning die houvast biedt; je kunt ten minste wat doen, oefenen, oefenen en blijven oefenen.'

Aan de andere kant is het om moedeloos van te worden, want je weet dat jouw inspanning het vinden niet veroorzaakt. Als je zoekt om te vinden zul je steeds verder van je doel verwijderd raken.

(Uit 'De zen van het leven', 'Zen is grenzeloze inzet' van Jos Stollman.)

Over oefenen?

The human body?

All the faculties, possibilities, and accomplishments of shamanism, from the simplest tot the most astounding, are in the human body itself.

(Uit 'The eagle's gift' van Carlos Castaneda.)

Over oefenen?

Free body-being?

Our continuing task is to free the body-being from the overwhelming number of adaptations that we have taken on.

(Uit 'Zen Body Being' van Peter Ralston.)

Over oefenen?

...to undo what we've learned yesterday?

The purpose of today's training is to undo what we learned yesterday.

(Van 'Miyamoto Musashi' Uit 'Zen Body Being' van Peter Ralston.)

Terug naar begin

Over praten/woorden?

Zo simpel?

Wie weet, spreekt niet.

Wie spreekt, weet niet.

(Uit 'Tao Te Tjing' van Lao Tse; nieuwe vertaling gebaseerd op de Ma-Wang Tui manuscripten.)

Over praten/woorden?

overal tegenkomen...?

Met duizend woorden en gedachten kom je nog verder van het zijn af.

Pas voorbij alle woorden en gedachten kom je het overal tegen.

(Van 'Szoszan' Uit 'Zen Wijsheid'.)

Over praten/woorden?

Internal talk?

We talk to ourselves incessantly about our world. In fact we maintain our world with our internal talk. And whenever we finish talking to ourselves about ourselves and our world, the world is always as it should be.'

We renew it, we rekindle it with life, we uphold it with our internal talk. Not only that, but we also choose our paths as we talk to ourselves.

Thus we repeat the same choices over and over until the day we die, because we keep on repeating the same internal talk over and over until the day we die.

A warrior is aware of this and strives to stop his internal talk.

(Uit 'A separate reality' van Carlos Castaneda.)

Over praten/woorden?

Internal dialogue?

The internal dialogue is what grounds people in the daily world. The world is such and such or so and so, only because we talk to ourselves about its being such and such or so and so.

The passageway into the world of shamans opens up after the warrior has learned to shut off his internal dialogue.

(Uit 'Tales of power' van Carlos Castaneda.)

Over praten/woorden?

...with your whole body?

The difficulty is to learn to perceive with your whole body; not just with your eyes and reason...

The body is an awareness and it must be treated impeccably.

(Van 'Carlos Castaneda', Uit 'Zen Body Being' van Peter Ralston.)

Over praten/woorden?

...zitten en staan...?

De leer die op papier staat, is niet de ware leer. Een geschreven leer is slechts voedsel voor je hersenen.

In de juiste houding zitten en staan is de ware leer.

(Van 'S. Suzuki' Uit 'Zen-Wijsheid'.)

Over praten/woorden?

...woorden als lotuspoeder...?

Bewustzijn is een geweldige oceaan water zonder grenzen.

Woorden zijn slechts lotuspoeder voor kleine verwondingen.

(Van 'Huang Po' Uit 'Zen Wijsheid.)

Over praten/woorden?

De hele tijd over Zen praten is als in een uitgedroogde rivierbedding naar sporen van vissen zoeken.

(Van 'Wu Tsu' Uit 'Zen Wijsheid'.)

Over praten/woorden?

Zo simpel?

Jullie zijn allemaal verlicht....

totdat je je mond opendoet.

(Uit 'Jullie zijn allemaal verlicht, totdat je je mond opendoet' van Shunryu Suzuki.)

Terug naar begin

Over persoonlijke ontwikkeling?

The writings on the wall?

Als we proberen niet langer egoistisch en hebzuchtig te zijn, lijkt dat op het vervangen van alle saaie en lelijke prenten die in je kamer hangen door mooie prenten.

Maar als die kamer een gevangeniscel is, dan heb je weliswaar de aankleding veranderd en ziet het er wat beter uit, maar de vrijheid die je wilt, is er niet; je zit nog steeds gevangen in dezelfde kamer.

(Uit 'Everyday Zen' van Charlotte Joko Beck.)

Over persoonlijke ontwikkeling?

To banish doubts from our minds?

What we need to do to allow magic to get hold of us is to banish doubts from our minds. Once doubts are banished, anything is possible.

(Uit 'The power of silence' van Carlos Castaneda.)

Over persoonlijke ontwikkeling?

...niets mis met jou?

Wat ik je in feite wil zeggen is dat je niets hoeft te doen, want als je jezelf op de juiste manier ziet, blijk je een even uitzonderlijk natuurverschijnsel te zijn als de bomen, de wolken, de tekeningen in stromend water, flakkerend vuur, de rangschikking van de sterren, de structuur van een melkweg.

Zo ben je nu eenmaal, en er is helemaal niets mis met jou.

(Uit 'Verstilde geest' van Alan Watts.)

Over persoonlijke ontwikkeling?

Het wezen van groei?

Hoe meer je kunt loslaten, hoe meer je angsten zullen wijken.

Hoe meer je angsten wijken, hoe meer je kunt loslaten.

Dat is het wezen van groei.

(Spreuk van Ch'eng Man Ch'ing; Uit 'Tai Ji Quan Oefenboek' van Andrea Bilger en Loni Liebermann.)

Over persoonlijke ontwikkeling?

Feet in soil?

Standing like a tree,

feet in soil, swaying in winds.

Silence. Growing strong.

(Haiku van Sw. J. Ekin; gekregen van mijn coach/trainer tijdens de NLP Practioner opl.)

Over persoonlijke ontwikkeling?

...niet goed zijn zoals we zijn?

Die diepe overtuiging dat we niet goed zijn zoals we zijn, die mag worden omgehakt.

(Uit 'De zen van het leven', 'Zen is grote twijfel' van Jos Stollman.)

Over persoonlijke ontwikkeling?

Confrontatie met wie we werkelijk zijn?

Deze 'langzame' emoties zoals tederheid, betrokkenheid en mededogen wortelen diep in de mens en groeien door rust en aandacht.

Om er ruimte voor te scheppen moeten we ophouden weg te lopen voor onszelf.

En we vluchten steeds weer van onszelf weg omdat we bang zijn voor de confrontatie met wie we werkelijk zijn.

(Uit 'De zen van het leven', 'Zen is innerlijke rust' van Jos Stollman.)

Terug naar begin

Over spiritualiteit?

Stank van spiritualiteit?

Van mensen die zich vastklampen aan de beleving van spiritualiteit wordt gezegd dat ze 'de stank van verlichting' hebben.

Het is nodig om terug te komen en in de wereld te werken.

(Uit 'Instructions to the cook' van Bernard Glassmann en Rick Fields.)

Over spiritualiteit?

Stank van spiritualiteit?

One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious.

(Van 'Carl Jung' Uit 'Zen Body Being' van Peter Ralston.)

Over spiritualiteit?

Stank van spiritualiteit?

Een echte ervaring leidt tot een allesoverstijgende vrijheid, terwijl de pseudo-mystieke achterwaartse beweging tot verslavingsgedrag kan leiden.

(Uit 'Elke golf is de zee' van Willigis Jaeger.)

Over spiritualiteit?

De netten van het leven?

Elke gedachte aan verlossing zal je nog meer verstrikken in de netten van het leven.

(Van 'Ngoc Kieu' Uit 'Zen Wijsheid'.)

Over spiritualiteit?

Stank van spiritualiteit?

Het streven je gemoed in harmonie te brengen, laat de voorstelling van een strevend ik binnen en leidt daarmee de aandacht van het NU af.

(Van 'Alan Watts' Uit 'Zen Wijsheid'.)

Over spiritualiteit?

Scheppen wat je nu ervaart?

'Zou je graag willen scheppen wat je nu ervaart?'

Als je niet direct met een volmondig 'ja' kunt antwoorden, heb je nog een weg te gaan.

(Uit 'Avatar', 'De kunst doelbewust te leven' van Harry Palmer.)

Over spiritualiteit?

Only a crackpot...?

Only a crackpot would undertake the task of becoming a man of knowledge of his own accord. A sober-headed man has to be tricked into doing it.

There are scores of people who would gladly undertake the task, but those don't count. They are usually cracked.

They are like gourds that look fine from the outside and yet they would leak the minute you put pressure on them, the minute you filled them with water.

(Uit 'A separate reality' van Carlos Castaneda.)

Over spiritualiteit?

No hope...?

Man's possibilities are so vast and mysterious that warriors, rather than thinking about them, have chosen to explore them, with no hope of ever understanding them.

(Uit 'The power of silence' van Carlos Castaneda.)

Over spiritualiteit?

Volslagen zinloosheid van het bestaan?

En toch, alleen in het loslaten van iedere benoembare of bedenkbare zingeving van het bestaan, dwars tegen ieder biologisch en zelfs spiritueel gevoel in, alleen in de volstrekte aanvaarding van de volslagen zinloosheid van het bestaan ligt de weg naar bevrijding.

Alleen zo kun je je losmaken uit de knellende greep van de vragende en zoekende geest die antwoord wil op de vraag waarom je leeft en waarom het leven is zoals het is.

(Uit 'De zen van het leven', 'Zen is zinloosheid' van Jos Stollman.)

Over spiritualiteit?

Plassen op het toilet?

Relativeer dus blijmoedig alles waar je star aan vasthoudt, ontdek in je gevoeligheden voor grappen die je ongepast voorkomen welke heilige huisjes je nog overeind tracht te houden in een zoeken naar veiligheid en geborgenheid.

Je diepste grond is niet verbonden met respectabele denkbeelden en eerbiedwaardige filosofieen. Daarmee mag je gerust de draak steken. Je diepste grond komt evenzeer tot uitdrukking in een gloedvol gebed als in het plassen op het toilet.

(Uit 'De zen van het leven', 'Zen is humor' van Jos Stollman.)

Over spiritualiteit?

In elk blad en in elke steen?

Mogen mijn handen de dingen respecteren die u gemaakt hebt, mogen mijn oren acht slaan op uw stem.

Maak mij wijs zodat ik de dingen kan weten die u mijn volk geleerd hebt, de lessen die u in elk blad en in elke steen hebt verborgen.

(Uit 'Bomen en hun genezende krachten', van Patrice Bouchardon.)

Terug naar begin

Over mensen bij elkaar?

De leerlingen van de Tendaischool legden zich al toe op meditatie voordat Zen Japan binnengekomen was. Vier van hen, die intieme vrienden waren, maakten een afspraak om zeven dagen niets te zeggen.

De eerste dag zwegen ze allemaal. Hun meditatie was dus gunstig begonnen, maar toen het avond was geworden en de olielampen op een gegeven moment nog slechts flauw brandden, kon een van de leerlingen het niet helpen dat hij tegen een bediende uitriep: "Maak die lampen toch eens in orde."

De tweede leerling verbaasde zich erover dat hij de eerste hoorde praten. "Wij worden verondersteld geen woord te zeggen," merkte hij op.

"Jullie zijn twee stommelingen. Waarom hebben jullie gepraat?" vroeg de derde.

"Ik ben de enige die niet gepraat heeft," concludeerde de vierde leerling.

(Uit 'Zen-zin Zen-onzin' van Paul Reps.)

Over mensen bij elkaar?

Spirituele geologie...?

...Als u spirituele mensen even goed kende als ik, zou u weten dat deze spirituele geologie veel voorkomt. Ik hoor voortdurend mensen zeggen dat 'mijn goeroe beter is dan de jouwe'. Dat onuitstaanbare gedrag gaat maar door, of het nu mijn dominee is, mijn kerk, mijn genootschap of mijn argumenten....

(Uit 'Verstilde geest', 'Oordelen vellen', van Alan Watts.)

Over mensen bij elkaar?

...mag ik helpen?

Maar je moet niets, bij elke behandeling gaat het erom of je mag helpen. Daarvoor heb je toestemming nodig. ...//...

De meeste goede bedoelingen helpen het slachtoffer van de wal in de sloot omdat niet gevraagd wordt wat het zelf wil. ...//...

In de hele natuur wordt samengewerkt. Het ziet ernaar uit dat de mens de enige is die tegenwerkt.

(Uit 'In resonantie met de natuur', van Hans Andeweg.)

Over mensen bij elkaar?

...mag ik helpen?

"Waarom haat je mij, ik heb je toch nooit geholpen?"

(Chinees Spreekwoord, van Victor van Geel, oude vriend/wandelkameraad uit de lerarenopleiding.)

Over mensen bij elkaar?

Veilige havens van anderen?

Deze basistwijfel, ...//..., kun je alleen tot jezelf toelaten als je er diep van overtuigd bent, als je hele wezen voelt, dat de havens die je door anderen van buiten aangereikt worden in het leven niet jouw ware thuis zijn.

(Uit 'De zen van het leven', 'Zen is grote wijfel', van Jos Stollman.)

Over mensen bij elkaar?

Zekerheid?

Alleen de onzekeren streven naar zekerheid.

(Uit 'Niet morgen maar nu', van Wayne W. Dyer.)

Over mensen bij elkaar?

Mijn patronen in jouw hart?

Kon ik

mij maar ontdoen van

de drang

om mijn patronen in jouw

hart te volgen.

Ik zou je dan echt kunnen zien.

(Uit 'Zen in de kunst van het helpen', van David Brandon.)

Terug naar begin

Over leraren, meesters en lessen volgen?

Blindly following a belief system is not being the author of your own discovery.

(Uit 'Zen Body Being' van Peter Ralston.)

Over leraren, meesters en lessen volgen?

Most people fail to realize that the dictates of any belief system are not the truth, and that memorizing beliefs often replaces authentic investigation.

(Uit 'Zen Body Being' van Peter Ralston.)

Over leraren, meesters en lessen volgen?

One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious.

(Van 'Carl Jung' Uit 'Zen Body Being' van Peter Ralston.)

Over leraren, meesters en lessen volgen?

Just...what you intend?

Exercises, systems, and rituals can't do it for you. Routines merely provide a structure. Only you can accomplish what you intend.

(Uit 'Zen Body Being' van Peter Ralston.)

Over leraren, meesters en lessen volgen?

Zelf naar binnen gaan?

Leermeesters openen de deur voor jou, maar je moet zelf naar binnen gaan.

(Chinees spreekwoord Uit 'Zen Wijsheid'.)

Over leraren, meesters en lessen volgen?

Zelf doen?

De mens heeft de neiging zich aan de slippen van de jas van een ander te hangen in plaats van zelf de weg te gaan. Zo laten heden ten dage velen zich op sleeptouw nemen door een goeroe.

('Elke golf is de zee', 'Mysieke spiritualiteit' van Willigis Jaeger.)

Over leraren, meesters en lessen volgen?

...een warme, koesterende filosofie...?

Het diepe verlangen naar veiligheid en geborgenheid van ons 'ik' in een warme, koesterende filosofie die vertelt hoe het moet en goed is, die mag door de oneindige twijfel ontworteld worden.

(Uit 'De zen van het leven', 'Zen is grote twijfel' van Jos Stollman.)

Over leraren, meesters en lessen volgen?

...twijfel aan alle religies...?

Zie deze ongedurigheid in je leven en herken erin de hopeloosheid van deze zoektocht. Leid de twijfel dieper naar binnen en ontmasker je 'ik' dat rusteloos zoekt naar veiligheid.

Twijfel aan alle ideeen rond veiligheid en geborgenheid die niet ontspruiten aan het 'niet-ik'. Twijfel aan alle religies die jou bevrijding beloven door het navolgen van haar leefregels en het aannemen van haar leerstellingen.

(Uit 'De zen van het leven', 'Zen is grote twijfel' van Jos Stollman.)

Over leraren, meesters en lessen volgen?

Jouw hunkering?

Gemakkelijk varen we van de ene haven naar de andere, telkens kort genietend van de veiligheid die ze lijkt te bieden.

Nergens graven we echt naar de fundamenten. Hoe ontdek je dan ooit dat al die havens alleen bestaan in je eigen verbeelding en dat ze hun fundament uitsluitend hebben in jouw hunkering naar veiligheid en geborgenheid?

(Uit 'De zen van het leven', 'Zen is grenzeloze inzet' van Jos Stollman.)

Over leraren, meesters en lessen volgen?

Bedenkelijk?

Bedenkelijk is wanneer iemand die zich als spirituele leraar presenteert, teveel ophef maakt over zijn persoon.

Bedenkelijk is ook wanneer hij de mensen te zeer aan zich bindt.

Erg is wanneer hij spreekt over dingen die hij zelf niet heeft ervaren en waarvan hij zelf niet kan getuigen.

En het ergste is wanneer hij daarmee commerciele belangen nastreeft.

('Elke golf is de zee', 'Mysieke spiritualiteit' van Willigis Jaeger.)

Over leraren, meesters en lessen volgen?

Ongelooflijk moeilijk?

Hij die genezing behoeft, dient anderen te genezen. ...//...Elke patient die bij een therapeut komt biedt hem de gelegenheid zichzelf te genezen....//...

Het proces dat in deze relatie plaatsvindt is er feitelijk een waarin de therapeut in zijn hart de patient vertelt dat al diens zonden hem vergeven zijn, samen met de zijne....//...

Hierbij is echter de hulp nodig van een ver gevorderd therapeut, die in staat is zich met de patient te verbinden in een heilige relatie waarin alle gevoel van afgescheidenheid tenslotte overwonnen is.

Hiertoe is één ding, één ding slechts vereist: de therapeut verwart zichzelf op geen enkele manier met God.

('Aanvullingen op een cursus in wonderen', van Foundation for inner peace.)

Over leraren, meesters en lessen volgen?

De zin van het leven?

Er was eens een meisje dat besloot om bij een wijze leermeester, een goeroe, in de leer te gaan. Ze wilde, zei ze, leren wat de zin van het leven was. De goeroe wees haar een kamer waar ze kon wonen en gaf haar een grote stapel boeken om te bestuderen.

Elke ochtend kwam hij naar de kamer om te zien hoe ver ze al gevorderd was. In zijn hand had hij dan een zware houten wandelstok. Elke ochtend stelde hij haar dezelfde vraag: 'Heb je al uitgevonden wat de zin van het leven is?' En elke ochtend was het antwoord van het meisje precies hetzelfde. 'Nee', zei ze, 'ik ben er nog niet achter.' De goeroe gaf haar dan een tik met de stok op haar hoofd en ging weg.

Zo ging het maandenlang door. Totdat op een dag de goeroe de kamer binnenkwam, de gebruikelijke vraag stelde, het gebruikelijke antwoord kreeg en zijn stok ophief om de gebruikelijke tik uit te delen. Maar deze keer greep het meisje het uiteinde van de stok vast en weerde zo de slag af. Opgelucht dat er nu een eind kwam aan dat gemep, maar bang voor de reactie die nu komen kon, keek het meisje onzeker naar de goeroe.

Tot haar verbazing kwam er een brede glimlach op zijn gezicht. 'Gefeliciteerd', zei hij, 'je bent er blijkbaar achter. Je weet nu wat je moet weten.'

'Hoezo?' reageerde het meisje verbaasd. 'Wel', zei de goeroe, 'je hebt geleerd dat je nooit een definitief antwoord zult vinden op de vraag naar de zin van het leven. En je hebt geleerd hoe de pijn te stoppen.'

('Het geestige lichaam', van René Diekstra.)

Terug naar begin

EHBO verbanddoos?

Dagelijks slaapdrankje?

Als je werkelijk totaal vrij wilt zijn om geboren te worden of dood te gaan, te gaan of te staan zoals je kleren aan- of uittrekt, dan moet je precies nu, op dit moment, beseffen dat jij, die nu luistert naar de dhamma, geen vorm hebt, geen eigenschappen hebt, geen wortels hebt, geen begin hebt, geen plek hebt waar je verblijft, maar toch een en al trilling bent van waarachtig leven.

Laat niet toe dat je rondgeslingerd wordt door wat dan ook. Jij kunt alles ten goede aanwenden, waar je ook bent.

(Uit 'Kloppen waar geen poort is'; 'Fragmenten uit de Linji Lu' van Ton Lathouwers.)

EHBO verbanddoos?

Regelmatige controle?

Anything is one of a million paths. Therefore a warrior must always keep in mind that a path is only a path; if he feels that he should not follow it, he must not stay with it under any conditions. His decision to keep on that path or to leave it must be free of fear and ambition. He must look at every path closely and deliberately. There is a question that a warrior has to ask, mandatorily: Does this path have a heart?

All paths are the same: they lead nowhere. However, a path without a heart is never enjoyable. On the other hand, a path with a heart is easy - it does not make a warrior work at liking it; it makes for a joyful journey; as long as a man follows it, he is one with it.

(Uit 'The teachings of Don Juan' van Carlos Castaneda.)

EHBO verbanddoos?

Altijd aan denken?

Voor het kennen van de Weg,

Moeten we gewoon op Weg.

Je dingen doen,

Liefst met plezier,

(dat hoeft niet daar,

je kan 't ook Hier)

Heel simpel op de Poeh-Manier.

Maar ga niet Zoeken naar de Weg,

Want je zal zien, dan is hij weg!

Ik ben ik

En jij bent jij,

Dat weten we allebei;

Maar als je nu de dingen doet,

De dingen die jij kan,

Dan vind je heus de Weg vanzelf,

En de Weg komt achter je an!

(Uit 'Tao van Poeh' van Benjamin Hoff.)

EHBO verbanddoos?

hulp-mantraatje?

Ik adem in en kom tot rust.

Ik adem uit en glimlach.

Thuisgekomen in het nu

wordt dit moment een wonder!

(Van 'Thich Nhat Hanh', uit 'De zen van het leven', 'Zen is hier en nu' van Jos Stollman.)

EHBO verbanddoos?

Telkens opnieuw beginnen...?

Standing like a tree,

feet in soil, swaying in winds.

Silence. Growing strong.

(Haiku van Sw. J. Ekin; gekregen van mijn coach/trainer tijdens de NLP Practioner opl.)

EHBO verbanddoos?

Blijft maar doorgaan...?

Deze 'langzame' emoties zoals tederheid, betrokkenheid en mededogen wortelen diep in de mens en groeien door rust en aandacht.

Om er ruimte voor te scheppen moeten we ophouden weg te lopen voor onszelf.

En we vluchten steeds weer van onszelf weg omdat we bang zijn voor de confrontatie met wie we werkelijk zijn.

(Uit 'De zen van het leven', 'Zen is innerlijke rust' van Jos Stollman.)

EHBO verbanddoos?

Dezelfde valkuil telkens opnieuw?

Deze basistwijfel, ...//..., kun je alleen tot jezelf toelaten als je er diep van overtuigd bent, als je hele wezen voelt, dat de havens die je door anderen van buiten aangereikt worden in het leven niet jouw ware thuis zijn.

(Uit 'De zen van het leven', 'Zen is grote wijfel', van Jos Stollman.)

EHBO verbanddoos?

Blijvende blindheid?

Kon ik

mij maar ontdoen van

de drang

om mijn patronen in jouw

hart te volgen.

Ik zou je dan echt kunnen zien.

(Uit 'Zen in de kunst van het helpen', van David Brandon.)

EHBO verbanddoos?

Ongelooflijk moeilijk?

Hij die genezing behoeft, dient anderen te genezen. ...//...Elke patient die bij een therapeut komt biedt hem de gelegenheid zichzelf te genezen....//...

Het proces dat in deze relatie plaatsvindt is er feitelijk een waarin de therapeut in zijn hart de patient vertelt dat al diens zonden hem vergeven zijn, samen met de zijne....//...

Hierbij is echter de hulp nodig van een ver gevorderd therapeut, die in staat is zich met de patient te verbinden in een heilige relatie waarin alle gevoel van afgescheidenheid tenslotte overwonnen is.

Hiertoe is één ding, één ding slechts vereist: de therapeut verwart zichzelf op geen enkele manier met God.

('Aanvullingen op een cursus in wonderen', van Foundation for inner peace.)

EHBO verbanddoos?

Absoluut onmogelijk?

Hoe talloos de levende wezens ook zijn,

Ik beloof ze alle te bevrijden.

Hoe onpeilbaar de oorzaak van het lijden ook is,

Ik beloof die geheel te verwijderen.

Hoe talloos de poortloze poorten ook zijn,

Ik beloof ze binnen te gaan.

Hoe oneindig het pad van ontwaken ook is,

Ik ga daarvan de belichaming aan.

(Uit 'Meer dan een mens kan doen', van Ton Lathouwers.)

Jos Kleijnen, coach en trainer

P/a Jos Kleijnen

06-19012464

E-mail

Terug naar begin

Home| Keuzes| Agenda