De kindertrainingen

 Kindertrainingen

 Rots&Water (=psychofysieke weerbaarheid)

 Werken aan zelfvertrouwen

 Schemerwandelingen

 Avonturentochten

 Creatieve Natuurbeleving

 Marietje Kessels Project (= weerbaarheid voor basisschoolkinderen)

 Diervormen voor kinderen (gr.1-4)

 Chi Kung voor kinderen (gr.3-6)

 T'ai Chi voor kinderen (gr.5-8)

 Individuele begeleiding voor kinderen

 Weerbaarheid, Veiligheid en Saamhorigheid (gr. 7-8)

 Gevaarsbeheersing for Kids (gr. 7-8)

 Terugkomdagen in de natuur (gr. 5-8)

 Eindejaarskampen Sociale Cohesie (gr. 8)

 Zelfverdediging voor meisjes (gr. 6-8)

 

Kindertrainingen

T'ai Chi voor kinderen. Weer in contact met de natuur durven komen.

Kinderen spelen steeds minder fysiek en komen ook steeds minder in contact met de natuur. In onze moderne gecomputeriseerde samenleving ontstaan dan ook steeds meer speciale 'trainingen' voor kinderen. Jammer genoeg hebben de ouders zelf steeds minder kansen en/of tijd om zelf stukken van deze ontwikkeling vorm te geven.Op de Brookberg.

Vanuit de natuurbeleving en de krijgskunsten begeleid ik kinderen op bepaalde gebieden. Die volgen hierna.

Terug naar begin

Rots&Water (=psychofysieke weerbaarheid)

Hogere weerbaarheid voor volwassenen en kinderenMiddelbare schoolkinderen, Sittard.

Het Rots&Water programma is speciaal ontworpen voor de begeleiding en ondersteuning van jongeren in de leeftijd van 6 tot 17 jaar.

Het doel is jongeren bij te staan in het ontdekken van de eigen kwaliteit en richting, het leren beheersen, vergroten en richten van de eigen kracht; hen met begrip, respect en gevoel om te leren gaan, 16 plus, HomePlus Venlo met zichzelf en met de mensen om hen heen. Rots&Water werkt aan de ontwikkeling van zelfreflectie en zelfbewustzijn. Wie ben ik, wat kan ik, welke weg moet ik gaan?

De vaardigheden worden in de eerste plaats via fysieke oefeningen aangeboden, en vervolgens verbonden met sociale en mentale vaardigheden. Beginnend vanuit een sterke, fysieke basis wordt zo de weg ingeslagen die leidt naar zelfkennis en verbondenheid.

Individuele begeleiding, Stiltekamer, Groenewold, VenloAls coach en trainer werk ik met 3 varianten: individuele begeleiding, speciale natuurdagen voor kleine groepen en complete trainingen voor grotere groepen.

Meer informatie

Terug naar begin

Werken aan zelfvertrouwen voor kinderen (2-3 uur)

Werken aan zelfvertrouwen, Groenewoud, Swalmen Werken aan zelfvertrouwen voor kinderen wordt alleen op speciaal verzoek georganiseerd. In een klein gebied gaan we samen op pad, in groepen van max. 4 tot 8 kinderen met begeleiders. De natuur wordt gebruikt om het zelfvertrouwen te vergroten. Dat kan door allerlei activiteiten: dieren opsporen, bomen klimmen, een rivier/beek oversteken, verstoppertje spelen in een bos, etc... Belangrijk is dat iedere activiteit uitdagend en belonend is voor het gevoel van eigenwaarde.Het programma en het tijdstip kan aan de leeftijd aangepast worden.

Terug naar begin

Schemertocht voor kinderen (2-3 uur)

Schemertocht, St. Ludwig, De Meinweg Schemertochten voor kinderen worden alleen op speciaal verzoek georganiseerd. We gaan samen op avontuur, in kleine groepen van max. 8 kinderen met begeleiders. We beginnen als het nog licht is. Eerst zoeken we meestal naar diersporen en dierholen/nesten. Als de schemering valt, wordt de wandeling spannender. Een goede leeftijd ligt tussen de 7 en 10 jaar.

Terug naar begin

Avonturentocht voor kinderen (2-3 uur)

Avonturentocht Ijzeren Rijn Avonturentochten voor kinderen worden alleen op speciaal verzoek georganiseerd. We gaan samen op avontuur, in kleine groepen van max. 4 kinderen met begeleiders. We beginnen als het nog licht is. We zoeken naar diersporen en dierholen/nesten. Daar horen natuurlijk verhalen bij. We proberen dieren op te sporen en te bespieden. Als de schemering valt, wordt de wandeling spannender. Een goede leeftijd ligt tussen 9 en 11 jaar.

Terug naar begin

Creatieve Natuurbeleving

Via spel en fantasie weer in contact komen met de natuur

Deze 'eekhoorn' heeft zijn holletje al gevonden De natuur als onderdeel van ons leefmilieu staat onder druk. Er gaat niet alleen veel verloren, maar ook de kwaliteit wordt aangetast. Kinderen worden via de media opgezadeld met milieuproblemen waar ze niets aan kunnen veranderen. Hierdoor wordt de natuur vaak ervaren als iets waar we nog nauwelijks deel aan hebben. In "Het Bewaarde Land" is de aandacht gericht op hetgeen de natuur ons nog wl te bieden heeft. En dat is gelukkig nog een heleboel! Vereniging Natuurbeleving heeft een 3-daags natuurbelevingsprogramma ontwikkeld dat bijdraagt aan de ontwikkeling van respect, zorg en liefde voor de natuur. Gedurende 3 weken, 1 dag per week, brengen de kinderen een bezoek aan het Bewaarde Land.

Ssst. Geheime verstopplaats in het bos Wij gebruiken kleine stukjes uit dit programma. Kinderen worden in kleine groepjes (max. 8 leerlingen) begeleid op een ontdekkingstocht in de natuur. Op een speelse en creatieve manier worden kinderen vertrouwd gemaakt met de natuur, zowel op intellectueel, emotioneel als fysiek niveau. Respect voor de natuur en voor elkaar staat centraal. Tijdens de verschillende werkvormen wordt er veelvuldig beroep gedaan op de zintuigen. Sprookjes horen er nog volop bij. Een goede leeftijd ligt tussen de 6 en 8 jaar.

Terug naar begin

Marietje Kessels (= weerbaarheid voor schoolkinderen)

Kom op voor jezelf voor schoolkinderenMKP op de Kleiberg, Venlo.

Het MKP is in 1990 in Tilburg begonnen als een project zelfverdediging voor meisjes van groep 7 en 8. Vanaf 1994 nemen ook jongens deel. Ik werk vooral met de jongens. Bij de meiden zal het, in mijn geval, vooral om hardere weerbaarheid in noodsituaties gaan.

Het doel is kinderen te leren om beter op te komen voor zichzelf. MKP op de Kleiberg Ze bespreken hoe je ongewenste situaties kunt voorkomen. Ze leren hoe je jezelf in veiligheid kunt brengen en hoe je om hulp kunt vragen. Ze leren ook echte zelfverdediging voor noodsituaties. De lessen vinden in gescheiden groepen, jongens of meisjes, plaats. Er hoort een werkschrift bij. Er moet altijd een leerkracht bij aanwezig zijn.

De vaardigheden worden in de eerste plaats Ook ouders kunnen meedoen via fysieke oefeningen aangeboden, en vervolgens verbonden met sociale en mentale vaardigheden.

Het MKP is volop uitgetest en uiterst effectief voor meiden als het gaat om mishandeling, externe druk en incest.

Terug naar begin

Diervormen voor kinderen (groep 1-4)

Diervormen voor kinderen.

Wij gebruiken speciale dieroefeningen, meditaties en dierspelen voor een betere balans, meer kracht en gezondheid. Kinderen oefenen gedrag met dieren als voorbeeld. Het accent ligt op samen plezier maken en genieten van de bewegingen. Vaste onderdelen zijn warming-up oefeningen (= Chi Kung), diervormen o.b.v. de 6 Chinese helende klanken, speciale krachtoefeningen en korte stiltemomenten. De kinderen leren hun 3 krachten regelen, hun 3 parels beschermen en samenwerken in groepen. De lessen vinden in gemengde groepen plaats.

De witte tijgerinnen zitten klaar.Via diervormen kan de leerkracht en/of de begeleider op een vroeg niveau vaststellen of de psychomotorische ontwikkeling van het kind naar wens verloopt. Ook de sociaal-emotionele instelling blijkt snel uit de oefeningen. Ze worden al honderden jaren toegepast in China.

Terug naar begin

Chi Kung voor kinderen (groep 3-6)

Chi Kung voor kinderen, lerarenopleiding STN.

Vanuit de diervormen en de Chinese warming-up oefeningen, krijgen de kinderen nu veel meer balans, evenwicht, focus en concentratie oefeningen. Ook het samenwerken wordt veel meer geoefend. Vaste onderdelen blijven warming-up oefeningen (= Chi Kung), diervormen, speciale balanshoudingen en korte stiltemomenten. Het blijven speelse momenten waarbij de kinderen zichzelf leren oefenen. De lessen vinden in gemengde groepen plaats.

De boze pandabeer maakt zich groot, lerarenopleiding STN. Via kinder Chi Kung kan de leerkracht en/of de begeleider op een vroeg niveau vaststellen hoe de kinderen op druk, lawaai, afleiding en rumoer zullen gaan reageren. Er wordt vooral gewerkt naar meer balans, stilte en innerlijke rust. De oefeningen zijn later bruikbaar binnen de weerbaarheidsprogramma's.

Terug naar begin

T'ai Chi voor kinderen (groep 5-8)

T'ai Chi voor kinderen, Springbeek-Venlo, groep 8

T'ai Chi bestaat al honderden jaren lang en is reeds vaak wetenschappelijk onderzocht. Het oefenen werkt zowel op fysiek, emotioneel als mentaal niveau. Kinderen worden er rustiger, meer ontspannen en soepeler van.

De onderdelen kunnen helemaal op maat worden gekozen afhankelijk van de behoeftes van de school en/of de begeleiding. Kinderen oefenen zich in samenwerking, uitdrukken van eigen gevoelens, in beter leren ontspannen onder druk.

Pushing Hands Fixed Position, Vossener, Venlo-Blerick, groep 8.Via T'ai Chi technieken kunnen kinderen leren beter om te gaan met stress, stemmingswisselingen en angsten. T'ai Chi lessen geven kinderen een fysieke ontwikkelingimpuls. Ze dragen met name bij aan een gezonde, sociaal emotionele ontwikkeling op het mentale vlak.

Meer informatie

Terug naar begin

Individuele begeleiding van kinderen (2-3 uur)

Individuele begeleiding voor kinderen Individuele begeleiding voor kinderen wordt alleen op speciaal verzoek georganiseerd. In overleg kunnen andere leden van de familie deelnemen aan delen van de begeleiding. Ik werk als docent, coach en trainer alleen met jongens. Bij voorkeur in de leeftijd van 10 t/m 18 jaar. Voor jongere leeftijden en/of meisjes verwijs ik meestal door naar andere ervaren trainers.

Terug naar begin

Weerbaarheid, Veiligheid en Saamhorigheid (groep 7-8; 18-24 uur)

Weerbaarheid, Veiligheid, Saamhorigheid Weerbaarheid, Veiligheid, Saamhorigheid is een TOPproduct uit mijn begeleidingsdiensten voor het onderwijs. Het is maatwerk en kan bestaan uit de kernmodules 1. Gevaarsbeheersing voor jongens, 2. Rots&Water voor jongens, 3. Psychische en fysieke weerbaarheid voor meisjes. Indien nodig nog aangevuld met thematrainingen over Kindermishandeling en Loverboys

Meer informatie

Terug naar begin

Gevaarsbeheersing for Kids (groep 7-8; 6-9 uur)

Gevaarsbeheersing for Kids Gevaarsbeheersing for Kids is een 'korte', vaak 'CURATIEVE' spoedtraining voor jongeren. Vooral voor kleurrijke scholen in 'kracht'-, 'impuls'-, en/of 'pracht'wijken. Gevaarsbeheersing for Kids biedt leerkrachten en ouders extra kansen om bepaalde thema's opnieuw bespreekbaar te maken.

Afhankelijk van de wensen kan gewerkt worden met 1. De 12 anti-agressietips voor jongeren, 2. Kalme Kerel Kracht en/of Moedige Meiden Macht Samenstellen groepslijst met eigen tips voor omgaan met agressie en lichte deelthema's zoals 'Laat je niet gek maken', 'Respect, to get it, you must give it', 'Winnen zonder te vechten' en soms ook 'Heel lang wou ik wraak nemen'.

Als PREVENTIEVE training komt Gevaarsbeheersing goed tot zijn recht in het laatste basisschooljaar. Na de CITO in de eindweken. Ter voorbereiding op de middelbare school en de vele standaard Rots&Water-pakketten die daar al ingezet worden.

Terug naar begin

Terugkomdagen in de natuur (groep 5-8; 2-3 uur)

Terugkomdagen in de natuur Terugkomdagen in de natuur zijn een herhaaloefening van de verschillende weerbaarheidstrainingen. Maar nu in een vrijere vorm, in de natuur of bijvoorbeeld op een zwembadterrein. Kinderen worden opnieuw getest en getraind in de aangeleerde vaardigheden. Juist in een vaak onbekende omgeving. Terugkomdagen kunnen door scholen ingezet worden als wijk-, buurt- en speciale ouderactiviteit. Iedereen werkt samen met de kinderen in een andere informele setting.

Even pauze tussen de oefeningen door Als PREVENTIEVE training past een Terugkomdag in de natuur goed bij groep 8. Na de CITO in de eindweken. Ter voorbereiding op de vakantie en de risico's die de kinderen gaan lopen nu ze verder van huis zullen zijn.

Terug naar begin

Eindejaarskampen Sociale Cohesie (groep 8; 2-3 dagen)

Eindejaarskampen Sociale Cohesie Eindejaarskampen vormen enerzijds een herhaling van de verschillende weerbaarheidstrainingen, anderzijds een verbreding/verdieping van de vaardigheid om samen te werken bij onverwachte situaties. Maar nu in een vrijere vorm, rond een zwembadgebied in de natuur. Kinderen worden opnieuw getest en getraind in de aangeleerde vaardigheden.

Dankzij mijn werk als vrijwilliger voor meerdere stichtingen, Badmeester Twan helpt n van de jongens met duiken leren worden de activiteiten ondersteund door vrijwilligers van Staatsbosbeheer, Swalmdalgidsen, Vrijwillige badmeesters en Toezichthouders. Daardoor kunnen wij deze dagen tegen een zeer lage prijs aanbieden.

Zon eindejaarskamp Sociale Cohesie past goed bij groep 8. Na de CITO in de eindweken. Ter voorbereiding op de vakantie en het feit dat ze zich voortaan veel meer zelf moeten kunnen redden uit moeilijke en lastige situaties.

Terug naar begin

Zelfverdediging voor meisjes (groep 6-8; 6-9 uur)

Zelfverdediging voor meisjes Ik heb 5 jaar lang meegetraind als Rots&Water trainer binnen Marietje Kessels Projecten weerbaarheid voor meisjes. Jammer genoeg neemt de noodzaak om meisjes weer extra te trainen in weerbaarheid en zelfverdediging weer toe. Ik combineer hierbij technieken uit Gevaarsbeheersing, T'ai Chi, Menselijke Verdedigings Systeem, Marietje Kessels, Rots&Water voor meisjes/vrouwen.

Terug naar begin

Home| Keuzes| Agenda| Foto's